Czym jest generator i vobulator DSG-108 ?
Jest o urządzenie przeznaczone przede wszystkim do serwisu nadajników i odbiorników radiowych oraz przy konstruowaniu wszelkiego rodzaju amatorskich urządzeń nadawczo-odbiorczych. Ta konstrukcja nie jest na pewno sprzętem laboratoryjnym ale jest doskonałą alternatywą dla tych którzy do tej pory byli skazani na tzw. strojenie sprzętu "na słuch" lub w najlepszym wypadku byli w posiadaniu generatora w.cz wyprodukowanego 20 i więcej lat temu. Takie "pełnoletnie" generatory napewno są przydatne ale dryft częstotliwości napewno nie jest pomocny przy dokładnym strojeniu. Generator DSG-108 ma częstotliwość stabilizowaną kwarcowym generatorem a dokładność nastawy to 1 Hz. Zakres częstotliwości wynosi od 50 Khz do 108 Mhz, więc doskonale się też sprawdzi przy strojeniu radioodbiorników. Wyposażony jest w modulator AM (sygnał 400 Hz) oraz FM (sygnał 400 Hz dewiacja 5 KHz, 10 KHz, 25 KHz, 50 KHz, 75 KHz) oraz regulowany poziom sygnału wyjściowego w zakresie od -20dBm do 10 dBm. Wobulator pracuje również w zakresie 50 KHz do 108 MHz. Zakres przestrajania wynosi od 0 do 108 MHz i jest ustawiany z dokładnością 1 Hz a poziom sygnału jest taki sam jak w przypadku generatora.
Co można zdiagnozować za pomocą tego urządzenia ?
W połączeniu z oscyloskopem można wyświetlić charakterystykę częstotliwościową całego toru odbiorczego jak też poszczególnych bloków takich jak filtr wejściowy, wzmacniacz w.cz. mieszacz, filtry pośredniej częstotliwości czy wzmacniacz p.cz.. Charakterystyka na ekranie oscyloskopu jest wyświetlana z częstotliwością 25 Hz więc strojenie układu jest bardzo przyjemne i zmiana wyświetlanej charakterystyki następuje w sposób płynny. Dzięki charakterystyce częstotliwościowej możemy określić jakie jest pasmo przenoszenia całego odbiornika oraz poszczególnych jego bloków. Można określić dokładnie jaka jest środkowa częstootliwość odbioru oraz selektywność co jest bardzo przydatne przy strojeniu np. radiotelefonów CB.


Poniżej przedstawiam przykładowy widok kilku charakterystyk podczas strojenia odbiorników. Jak widać strojenie z pomocą wobulatora i oscyloskopu jest banalnie proste. Wystarczy ustawić częstotliwość oraz zakres przestrajania a aktualne parametry odbiornika od razu są widoczne na ekranie oscyloskopu. Podczas mojej wieloletniej pracy w zakresie serwisu sprzętu łączności bardzo często okazuje się że nawet fabrycznie nowy radiotelefon nie jest zestrojony idealnie.Charakerystyka filtru wejściowego odbiornika w radiotelefonie
Alan 18Charakterystyka obwodu wejściowego i toru I p.cz odbiornika w radiotelefonie
Alan 18Charakterystyka obwodu wejściowego, toru I p.cz i toru II p.cz odbiornika w radiotelefonie
Alan 18Charakterystyka obwodu wejściowego i toru p.cz odbiornika radiofonicznego


Widok sygnału FM za demodulatorem w odbiorniku radiofonicznym


Widok nośnej zmodulowanej amplitudowo sygnałem 400 Hz


Konstrukcja

Urządzenie jest wykonane na bazie popularnego układu bezpośredniej syntezy DDS AD9851 firmy Analog Devices sterowane przez mikroprocesor ATmega16 firmy Atmel. Układ AD9851 jest taktowany częstotliwością 216 MHz z generatora kwarcowego. W prawdzie układ AD9851 wg. noty katalogowej powinien być taktowany częstotliwością do 180 MHz ale wielokrotne i dokładne testy przeprowadzone przeze mnie wykazały prawidłową pracę przy nawet przy 240 MHz, lecz już przy tej częstotliwości układ wydziela sporo ciepła. Dla bezpieczeństwa w mojej konstrukcji układ posiada radiator który pełni też funkcję ekranu dla syntezy DDS. Takie rozwiązanie sprawdza się nawet kiedy generator pracuje 24 godziny na dobę. Przy częstotliwości wyjściowej powyżej 70 MHz sygnał na pewno nie jest czysty ale przy strojeniu np. głowic UKF w radioodbiornikach nie było dla mnie to żadną przeszkodą i generator sprawdza się znakomicie. Oprogramowanie mikrokontrolera jest napisane w języku C oraz assemblerze co zaowocowało w pełni programową modulacją FM. sygnał do modulacji AM też jest tworzony przez mikrokontroler ale do syntezy jest podłączony przez układ zewnętrzny. Oczywiście sygnał synchronizacji przy pracy wobulatora jest też tworzony przez mikrokontroler. Do komunikacji z użytkownikiem jest wykorzystany wyświetlacz alfanumeryczny o organizacji 2x24 znaki oraz klawiatura 7-przyciskowa.


 

Obsługa
Obsługa urządzenia została tak pomyślana aby użytkownik nie musiał za każdym razem czytać instrukcji a jednocześnie zmiana parametrów była możliwa w jak najkrótszym czasie. Po włączeniu na ekranie jest możliwość wyboru trybu pracy jako Generator/Wobulator. Ustawienie kursora na wybranej pozycji i zatwierdzenie przyciskiem powoduje od razu pracę w wybranym trybie.

Generator


W trybie generatora zmiana parametrów polega na ustawieniu pozycji kursora za pomocą przycisków lub na element który chcemy zmienić. Wartość częstotliwości generatora jest podzielona na 3 części MHz, KHz oraz Hz, które możemy zmieniać w trybie szybkim co 10 za pomocą przycisków lub oraz w trybie dokładnym co 1 za pomocą przycisków lub . Zmiana rodzaju modulacji jest możliwa po ustawieniu kursora na pozycji MOD i jest do wyboru 7 możliwości:
OFF-modulacja wyłączona
AM-modulacja amplitudy sygnałem sinusoidalnym 400 Hz
FM1-modulacja częstotliwości sygnałem sinusoidalnym 400 Hz (dewiacja 5 Khz)
FM2-modulacja częstotliwości sygnałem sinusoidalnym 400 Hz (dewiacja 10 Khz)
FM3-modulacja częstotliwości sygnałem sinusoidalnym 400 Hz (dewiacja 25 Khz)
FM4-modulacja częstotliwości sygnałem sinusoidalnym 400 Hz (dewiacja 50 Khz)
FM5-modulacja częstotliwości sygnałem sinusoidalnym 400 Hz (dewiacja 75 Khz)
Zmiana amplitudy po ustawieniu kursora na pozycji RFout daje móżliwość wyboru jednej z sześciu wartości:
-20dBm, -10dBm, -5dBm, 0dBm, 5dBm, 10dBm
Ustawienie kursora w pozycji x oraz zatwierdzenie przyciskiem enter powoduje wyjście do menu wyboru trybu pracy Generator/Wobulator oraz zapisanie aktualnych ustawień w pamięci nieulotnej. Przy następnym uruchomieniu w trybie generator ustawienia będą takie jakie zostały ostatnio zapisane.

 


Wobulator

W trybie pracy jako wobulator parametry które możemy zmieniać to:
- częstotliwość środkowa
- zakres wobulacji
- wartość amplitudy
Zmiana częstotliwośći środkowej jest zrealizowana tak samo jak w przypadku generatora i zakres jest również taki sam. Program sterujący został tak napisany aby na skali oscyloskopu częstotliwość środkowa była widoczna dokładnie po środku. Zmiana częstotliwości następuje liniowo więc na ekranie oscyloskopu mamy widoczną całą charakterystykę o szerokości pasma ustawionej jako zakres wobulacji. Przykładowo przy częstotliwości środkowej 10 MHz i zakresie wobulacji 1 MHz na ekranie widoczna jest charakterystyka w zakresie od 9,5 MHz do 10,5 Mhz co przy podziałce na oscyloskopie składającej się z 10 jednostek mamy widok z podziałką 100 KHz. Ustawienie zakresu wobulacji jest identyczne jak częstotliwości środkowej wobulatora lub częstotliwości w trybie generatora. Nastawa wartości amplitudy jest również identyczna jak w trybie generatora. Ustawienie kursora w pozycji x oraz zatwierdzenie przyciskiem enter powoduje wyjście do menu wyboru trybu pracy Generator/Wobulator oraz zapisanie aktualnych ustawień w pamięci nieulotnej. Przy następnym uruchomieniu w trybie wobulator ustawienia będą takie jakie zostały ostatnio zapisane.


Oscyloskop

Jeżeli chodzi o oscyloskop to specjalnych wymagań nie ma. Ważne aby był to oscyloskop 2-kanałowy lub 1-kanałowy ale z zewnętrznym wyzwalaniem. Można też sobie poradzić w przypadku oscyloskopu jednokanałowego bez zewnętrznego wyzwalania ponieważ charakterystyka jest wyświetlana z częstotliwością 25 Hz i można oscyloskop zsynchronizować właśnie tym sygnałem.

Sonda w.cz

Idealnym rozwiązaniem jest sonda na układzie AD8307 ale aby zestroić jakiś obwód zwykła sonda wcz. też spokojnie wystarczy.

Zasilanie

Urządzenie wymaga zasilacza DC 9-12 V o wydajności prądowej przynajmniej 500 mA.

W celu ustabilizowania się częstotliwości należy włączyć urządzenie przynajmniej 10 minut przed pomiarem.

 


W sprawie zakupu proszę pisać na e-mail orcan.bp@gmail.com

Cena 350 PLN plus koszt wysyłki